અમદાવાદમાં બ્યુટીપાર્લરમાં કામ કરતી યુવતી સાડા દસ લાખની મતા લઇ થઇ રફૂચક્કર

અમદાવાદમાં બ્યુટીપાર્લરમાં કામ કરતી યુવતી સાડા દસ લાખની મતા લઇ થઇ રફૂચક્કર

અમદાવાદના સેટેલાઇટ શ્રેયશ બંગલોમાં પ્રિયંકા ધવલભાઇ પટેલ પરિવાર સાથે રહે છે અને રેઝરેકશન હેર એન્ડ બ્યુટીના નામે બ્યુટી પાર્લર ધરાવી વેપાર...
Read More